Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
img
Home / Filipino Horror Stories / MULTO SA FAIRVIEW

MULTO SA FAIRVIEW

By Grace Pablo

Inabot  ng hatinggabi  ang aking  tita sa paggawa ng lesson plan.  Teacher siya sa isang elementary school.  Sa kusina sa tapat  ng gate siya gumagawa ng kanyang lesson plan.  Dahil sa antok,  ipinasya niya ipikit muna ang kanyang mga mata nang mga  limang minuto.

Pagmulat niya, nagulat siya ng may makita siyang isang babaeng nakaitim na nakatayo sa labas ng gate.  Akala niya namamalikmata lamang siya kaya  kinusot niya muna ang mga mata niya.  Ngunit, nang tumingin siya sa gate naroon pa rin ang babae ng lumulutang  patungo sa kinaroroonan niya.

Sa sobrang takot,  agad-agad natulog ang tita ko. Hindi na niya nagawa pang iligpit ang mga gamit niya. Kinabukasan tulala pa rin siya hangga’t  ikuwento niya sa amin ang nangyari.

Nang  sumunod  na gabi ang kasambahay naman namin ang nakakita sa multo.

Galing  siya sa banyo isang madaling araw nang may marinig siyang pinipihit na door knob. Sinilip ng aming kasambahay ang pintuan  sa sala at nakita niya iyong gumagalaw at umiikot, ngunit nang tingnan niya sa labas,  wala namang  taong pumipihit  niyon.

Ginising  niya  ang mga pinsan ko. Tiningnan nila ang labas ng bahay ngunit wala namang  taong naroon.

Pagkatapos ng ilang araw, ako naman ang sumunod  na pinagpakitaan ng  multo.  Hindi ako makatulog isang gabi dahil sa sobrang  alinsangan  ng panahon. Nagbabasa  ako sa may sala namin nang bigla  akong  mapatingin sa gate.

Nakita ko  roon ang black Lady.  Lumulutang siya papalapit sa ‘kin Tapos bigla na lang siyang naging itim na manok, tapos nag-anyong tao ulit. Malapit na malapit na siya sa akin,  at nakita  kong  wala siyang mukha.

Halos  bumalikwas ako sa sobrang takot. Pumasok agad ako  sa kwarto at kinuwento sa aking nanay at mga kapatid ang nangyayari.

Napag-alaman naming  marami palang itinatapon na bangkay sa bahaging iyon ng Fairview kaya maraming multong nagpapakita. Sa sobrang takot,  hindi na kami  nagdalawang isip pa nang may mag-alok sa aming lumipat na sa isang lugar na malayo  sa bahay na iyon.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This div height required for enabling the sticky sidebar