LYNNE

Ad Blocker Detected

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker.

Sino ang bagong pasahero?

Bandang alas-9 na ng gabi nang mapansin ng tricycle driver ang isang babae na nakatayo  sa gilid  ng isang lumang ospital.  Pumara ang babae at agad namang huminto sa tapat niya ang motorista.

“Saan po tayo?”  tanong ng driver sa pasahero na sa tingin niya ay isang nurse ng ospital na kinatatayuan niya.

“Doon po sa Tanauan, sa lumang bahay ng mga Enriquez,” sagot naman ng babae.

Alam ng lalaki ang lugar na sinasabi ng babae. Ang lumang bahay ng mga Enriquez ay malapit sa Plaza. Habang nasa daan,  may iniisip  ang motorista.  Nagtataka. Matagal na siyang naghahatid ng mga pasahero sa lugar nila.  Sa katunayan nga, dito na siya nagka-edad sa ganitong klase ng trabaho. Pamilyar na rin sa kanya ang mga pasahero sa lugar nila, lalo na sa ganoong oras.

Matagal nang walang nakatira sa lumang bahay na’yon ng mga Enriquez. May malaking karatula sa labas mismo ng pulang gate na  “For Sale” na ang bahay na ‘yon nang huling  may maihatid  siya sa Plaza.

Nag-isip agad ang lalaki. Baka naman ang sakay niya!

Marami na rin kasing mga kuwento tungkol sa white lady na sumasakay sa mga motorista lalo pa sa  mga alanganing-oras ng gabi. Bagama’t gabi at mahangin, tumutulo ang pawis ng tricycle  driver habang  papalapit na sila  sa lumang bahay.

Iniisip ng lalaki na pagtingin niya ay baka wala na ang babae sa loob ng side car. Palakas ng palakas ang kabog  ng dibdib niya at  tumitindig na rin ang kanyang balahibo. Biglang huminto ang sasakyan sa pulang gate ng lumang bahay. Pumikit ang lalaki.

“Manong, bayad po.”

Nawala ang takot ng lalaki nang tumatapat sa harap niya ang magandang mukha ng pasahero.  Paano naman siya maging multo? Natawa ang lalaki  sa sarili habang inaabot ang sukli sa nurse.

“Masyado na yata akong nerbiyoso sa kakainom ng kape,” bulong ng motorista sa sarili.

Simula  ng gabing ‘yon,  maraming tricycle drivers  na ang  nakapaghatid sa babae papunta sa lumang bahay ng mga Enriquez. Isa si Mang Ben sa mga pinakamatagal ng residente sa plaza.  Isang gabi, nadaan siya sa lumang bahay.  Napansin niya ang isang babae na nagdidilig ng halaman.  Nagtataka ang matanda dahil  may tao na palang nakatira ulit sa bahay na ‘yon.

Ang ‘di lang niya maintindihan ay kung bakit alas-10 na ng gabi at nagdidilig pa rin ng mga halaman ang babae. Sa umaga, nakakandado ang gate ng lumang bahay pero wala na ang karatula na “FOR SALE” . Akala nga ng mga kapitbahay ay may nakabili na ng bahay.

Umugong ang mga  bali-balita na parang may hiwaga raw na bumabalot sa bahay na ‘yon. Karamihan sa mga tricycle drivers  ang nagsasabi  na talagang may pasahero silang babae na isang  nurse  at madalas na bumababa sa bahay na ‘yon.

Nagtataka naman ang mga kapitbahay kung bakit palaging  nakakandado ng kadena ang gate.  Sa katunayan, may mga hindi nagkakatugma sa pangyayari. Wala silang nakikitang  lumalabas  ng bahay sa umaga,  pero palaging may hinahatid ang tricycle drivers sa gabi.

Dumating ang bisperas ng nalalapit na  kapistahan sa lugar na ‘yon. Naging makitid ang mga daan at lansangan dahil sa perya.

Bandang alas-5 ng hapon, isang van na kulay blue ang  huminto sa tabi ng perya. Nakikiusap ang lalaki na baka puwede silang padaanin.

Nagtawanan lang ang mga tao dahil talagang namang walang pumapasok na sasakyan sa lugar  nila lalo na kapag malapit na ang pista  dahil talagang masikip ang daan.

Lumapit si mang Ben sa lalaki. “Anong kailangan mo, iho? Hindi  ka ba taga rito?”

“Magandang hapon po.  Taga-kabilang  bayan po ako.  Nagpaparenta po kasi ako ng sasakyan.  Pinapupunta po ako ng kliyente ko nang ganitong oras sa bahay nila dahil may mga gamit daw po na  ipahahatid sa Maynila,” Paliwanag ng lalaki.

“Ano ba ang pangalan ng kliyente mo? Alam mo kasi, matagal na  kami rito kaya halos magkakakilala na kami.  Baka sakaling matulungan kita kung saan nakatira ‘yung kliyenteng sinasabi mo.” Sagot ni Mang Ben

“Doon po sa lumang bahay.  Lynne Enriquez po ang pangalan…”

“Lynne Enriquez?”  tanong ng matanda  habang napakunot ang noo sa pag-iisip  kung sino ang babaeng  tinutukoy ng lalaki sa van.

“Oho. Binigay nga po niya yung pangalan niya noong magpahatid siya rito sa bahay na ‘ito. Naging kliyente ko na po siya minsan nang arkilahin niya ang van ko para magpahatid  rito. Medyo mestisahin po. Siguro nasa mga 26 ang edad at nurse po yata  dahil  sa suot niya noon.

Sabi niya, sunduin ko raw po siya ng alas-5 ng hapon sa bisperas  ng pista ng bayan.  May mga ipapahakot daw siyang mga gamit,” salaysay pa ng lalaki.

Sinamahan ni Mang Ben ang lalaki sa harap ng bahay.  Laking gulat nila nang makitang  nakakandado ang lumang bahay.  Walang tao.   Nagkatinginan lang ang dalawa.   Wala pang ilang minuto, isang kotseng asul  ang huminto sa harapan nila.

Si Dr.  Fred Enriquez, apo ng may-ari ng lumang bahay, ang bumaba sa kotse. Mabilis niyang nakilala si  Mang Ben na agad namang bumati  sa kanya.  May kasama si Dr. Enriquez, isang business client na gustong makita ang bahay na ipinagbibili ng mga Enriquez.

Bago pa man nakapasok  sa loob,  nagkuwento na agad si Mang Ben  at ipinakilala nito ang driver ng van.

“Totoo ba ang sinasabi mo?” Bungad na tanong ng duktor sa lalaki.  “Hindi po ako puwedeng magkamali. Talagang may pasahero po ako na  ibinaba sa bahay na yan mismo,”  panigurong sagot ng lalaki.

“Anim na taon nang abandonado ang bahay na ‘yan simula  nang lumipat kami sa Maynila.  Kung sinasabi mong si Lynne Enriquez…”

Natahimik  ang lahat,  iniintay ang kasunod na sasabihin ng doktor.

“…Siya  ang lola ng papa ko.   Erlinda  Enriquez ang tunay  na pangalan. Dati siyang nurse. ‘Yan nga ang dahilan kung bakit naging  doktor ang papa. Ang lola raw niya ang nagpaaral sa kanya. Paboritong  apo raw ang Papa kaya sa kaniya na rin pinamana ang bahay na ‘to.”

Gumapang  ang kilabot sa katawan nila.

Sa narinig, napa-atras na rin ang buyer sana ng bahay dahil  halatang binabalikan ito ng talagang may-ari.

Nakuha na nila ang mensahe. Ayaw ipagbili ng kaluluwa ang bahay na luma….

Hindi pa rin makapaniwala ang driver ng van habang  bumibiyahe na siya pabalik sa lugar nila.  Paanong isang multo pala ang  kliyente  nila? Malapit na ang lalaki sa intersection nang ipara niya ang sasakyan para umihi  sa gilid  ng puno sa higway na ‘yun.

Hindi niya akalain na pagsakay niya mismo sa driver’s seat,  nakaupo rin sa tabi niya si Lyn!

“AHHHH!!!!!”  sobrang nangilabot ang lalaki  sa nakitang  pasahero.

Hindi na niya marahil  naisip na magpapasalamat lang ang multo  sa tulong na nagawa niya para hindi na ma-ibenta ang lumang bahay….

Leave a Reply